Lärloop 4.0 – Reflektioner

  1. Redovisa för hur du arbetat under denna lärloop.

Efter att ha läst litteraturen och de filmer som var kopplade till lärloopen valde jag att försöka skapa en situation där lärandet blev synligt för mig och för eleverna. Detta är den andra av fem nyckelstrategier som måste tillämpas, enligt Dylan Wiliam,  för att lärare ska lyckas i sin formativa bedömning. Jag vill börja denna text med att citera honom “Ett effektivt klassrum är ett klassrum som karaktäriseras av hög elevdelaktighet.”. Citatet är för mig talande och en viktig ingrediens för att eleverna ska nå långt i sin kunskapsresa. Hur många lektioner har man inte själv genom sina skolår suttit tyst och lyssnat på en lärarmonolog. Det var i och för sig en del år sedan men som vi alla vet är skolan en ganska organisation där förändring tar tid. Därför tror jag, trots ny läroplan, att en hel del elever fortfarande sitter och lyssnar…

I den andra nyckelstrategin nämns att man inte kan se lärande men väl observera den om man designar lektioner som exempelvis är av problemlösande, dialogiska eller av utvärderande karaktär. Jag valde att skapa en situation av problemlösande karaktär.

I min årskurs 4 arbetar vi just med geografi och temat Sverige. För varje årskurs de passerar blir faktatexterna längre och svårare att ta sig igenom. För att träna dem i goda lässtrategier och läsförståelse tar denna lektion sin utgångspunkt ifrån en faktatext om Norrland. Lektionen började med att jag högläste texten. Därefter fick eleverna i uppgift att själva studera texten och ställa undersökande frågor. De ställde vars tre frågor och skickade in dem via Padlet. På projektorskärmen växte deras frågor fram och vi kunde ha en gemensam diskussion om bra och mindre bra undersökande frågor. Mitt mål var att vi skulle enas om tre frågor som vi skulle ta reda på mer om. Frågorna blev;

  • Vad är ett vattenkraftverk?
  • Vad är norrsken och hur blir de till?
  • Vilka är samer?

Nu hade vi tre frågor att arbeta vidare med. De delades in i grupper och de valde i gruppen en fråga att arbeta vidare med. Uppgiften för dem var nu att förbereda gruppen på att redovisa sin fråga inför de andra. De gjorde korta digitala presentationer som de sedan framförde.

Vid nästa lektionstillfälle läste vi texten tillsammans igen. Efteråt fick de reflektera via Padlet över vad de lärt sig sedan första gången vi läste texten. Tillsammans diskuterade vi de svar som nu fanns framme på den digitala skrivtavlan. För att återkoppla till citatet i första stycket så var eleverna aktiva och både jag och de själva fick chansen att observera lärande.

  1. Beskriv något du själv reflekterat kring under denna lärloop.

Jag tyckte att litteraturen i denna lärloop har varit den mest givande hittills. De fem nyckelstrategierna kommer jag att bära med mig när jag skriver formativ bedömning.  

  1. Har du identifierat nya kompetenser och/eller förmågor hos dina elever under denna lärloop?

Mitt syfte med lektionerna var att att träna deras förmåga att reflektera och sätta ord på vad de lärt sig. Utifrån den diskussion vi hade i slutet så drar jag slutsatsen att syftet uppnåddes.

  1. Reflektera kring hur det påverkat din effektivitet eller ditt utnyttjande av tiden?

Uppgiften jag valde att skriva om sparar inte något tid hos mig då den fokuserar på att belysa elevernas lärande. 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s