Lärloop 1 rev.2 – Begreppsinlärning

Förutsättningar och iscensättning

Vi arbetar just nu med ett temaområde om Europa och således läser vi många texter som innehåller geografibegrepp. Syftet med genomförd lektion var att lyfta upp dessa begrepp till diskussion. Vad betyder dem? När och hur använder man dem? Precis i början av mina lektioner går jag igenom med eleverna vad lektionen har för syfte och mål. På så sätt har vi möjlighet att utvärdera om lektionen levt upp till målet eller om vi måste fortsätta arbeta med det vi jobbat med.

Eleverna hade sedan innan valt ett europeiskt område, exempelvis södra Europa. De arbetar i grupper och till sin hjälp har varje grupp tillgång till 2 datorer samt deras mobiltelefoner. Eleverna fick i uppgift att läsa en text om naturen i deras respektive område. Jag bad dem stryka under alla ord som de inte förstod. När de var klara i gruppen använde de sin dator för att skicka in dem till en Padlet. Under lektionens gång växte vår digitala begreppstavla fram på SmartBoarden och på deras datorer.

När de var klara blev det en gemensam genomgång utifrån alla de begrepp som nu fanns på SmartBoarden. Vi skrev tillsammans förklaringar till respektive begrepp. Ni kan kolla resultatet på följande länk: http://sv.padlet.com/esbjornsson/9302o1nx7tko

Första transformationscykeln

Att lära eleverna olika ord och begrepp är en naturlig del av skolans verksamhet. Jag vill påstå att just ord och begreppsinlärning kan vara ganska traditionsbunden undervisning. Redan när jag presenterade uppgiften blev eleverna positivt inställda när de insåg att de skulle få använda sig av digitala verktyg. Under lektionen var det ett härligt lärande sorl. Vid utvärdering av lektionen upplevde de att lektionen varit kul och givande. Alla hade i stort sett lärt sig något nytt begrepp som de inte kunde innan lektionen. Vid en närmare reflektion blev det i inte bara ord och begreppsinlärning, de fick också bra träning i att samarbeta och att dela med sig av kunskap till andra.

Andra transformationscykeln

Då lektionen var en “utforskarlektion”, blev de inte bedömda just då. Bedömningen sker senare när de kommer hålla presentationer om sina områden samt i kommande diskussioner och arbeten. I bedömningsmatrisen för temat finns begreppsanvändning med som ett kunskapskrav.

Vad upptäckte jag som jag inte tänkt på tidigare?

Jag reflekterade efteråt om hur viktigt det är att eleverna får träna sig i att ta reda på vad olika begrepp betyder. Utan gångbara strategier blir deras läsförståelse där efter. Jag tänker att jag kanske ibland går för fort fram genom olika texter. Jag tänker att vi i klassen oftare ska stanna upp och ta oss tiden att diskutera och reflektera över betydelsen av ord och begrepp.

Bonusreflektion

Under de senaste 20-30 åren har teknikutvecklingen bara gått snabbare och snabbare. Jag skulle vilja påstå att människor överlag har varit duktiga på att anpassa sig och ta hjälp av de nya digitala verktyg och resurser som skapats. Information är idag något som finns lätttillgängligt för alla som vill ta reda på något (vi har ju säkert alla irriterats över någon som googlat sönder en middag…!). Kunskap om t.ex. när en viss händelse inträffade är idag något som alla kan slå upp på bara några enstaka sekunder. Innan den digitala revolutionen var sådan information/kunskap något som läraren ägde och skulle lära ut men så ser det inte längre ut. Nu ska läraren istället ge eleverna kunskap om hur olika händelser hänger ihop med varandra eller guidning i hur de kan ta reda på det. För att vara lite krass är det ett helt annat uppdrag och min fråga är om skolorna i Bjuv hängt med på den revolutionen…? Svaret på den frågan får ni själva fundera på men jag tycker i alla fall att det är spännande att vi nu har en lite annorlunda pedagogisk diskussion. Spännande framtid väntar i Bjuv!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s